مشخصات سهامداران       درصد سهام     
 شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) 53.03 %
 مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) 5.88 %
 شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) 3.67 %
 سایر سهامداران 37.42 %
                                                                                                        
 جمع کل 100 %